PROSIECT GLASWELLT TSIEINA

Prif amcan Prosiect Glaswellt Tsieina yw cymryd mesuriadau o ddata tyfiant glaswellt i gynhyrchu ddata graddnodi gywir ar y ddaear i ganiatáu ôl-brosesu data radar agorfa synthetig (SAR) i raddnodi delweddau lloeren hanesyddol a byw. Bydd hyn yn caniatáu ar gyfer amcangyfrif pellach o lefelau biomas glaswellt ynghyd ag amcangyfrif aeddfedrwydd a meintioli cynnyrch. Mae angen gwneud hyn ar wahanol systemau cynhyrchu (Pori a Silwair).
Image
UCHAFBWYNTIAU
Bydd samplu'n cael ei gwblhau gan staff Precision Decisions (PD / MOA), ffermydd Prifysgol Newcastle (NUF) a staff ymchwil Coleg Sir Gar (CSG).
Bydd pob un o'r safleoedd uchod yn mesur glaswellt yn rheolaidd (tua unwaith yr wythnos) ar eu caeau pori ar draws eu ffermydd trwy gydol y tymor gan ddefnyddio mesurydd plât sy'n codi.


Cysylltwch â ni
Os oes unrhyw gwestiynau am ein prosiectau, cysylltwch â ni isod: