gwaredu bvd

Clefyd feirysol mewn gwartheg yw Dolur Rhydd Feirysol Buchol sy’n achosi gwrthimiwnedd a methiant i atgenhedlu. Gall y clefyd leihau ffrwythlondeb, arwain at fwy o achosion o erthylu ac achosi niwmonia mewn stoc sydd wedi’i heintio, a hynny’n golygu effeithiau personol ac ariannol difrifol, sy’n para’n hir, ar ffermydd cleientiaid.

Cynhelir profion law yn llaw â phrawf TB blynyddol y fferm, a dim ond o bum anifail rhwng naw a 18 mis y mae angen cymryd samplau gwaed. Gellir postio’r samplau ar unwaith i’r labordy lle cânt eu profi am wrthgyrff BVD. Os oes gwrthgyrff BVD yn bresennol ar y fferm, yna argymhellir y dylid canfod yr anifeiliaid sydd wedi’u heintio’n barhaus a’u gwaredu, oherwydd gallant achosi problemau i weddill y fuches.

Image


Cysylltwch â ni
Os oes unrhyw gwestiynau am ein prosiectau, cysylltwch â ni isod: