Ap Tywydd Tywi Weather

Dyluniwyd y prosiect hwn i ailgynnau diddordeb a gweithgaredd a fydd yn arwain at fwy o ryngweithio a thrafodaeth rhwng y rheolydd a'r tirfeddianwyr.

Mae'r prosiect wedi gosod chwe (6) gorsaf dywydd gyda gallu synhwyrydd ychwanegol i fesur lleithder dail, lleithder pridd a tymheredd pridd ar ffermydd sydd wedi'u gosod yn strategol yn y dalgylch. Mae hyn yn cynrychioli ardaloedd nodweddiadol yn y dalgylch ac yn caniatáu i bob fferm yn y dalgylch gysylltu â'r casglu data a'r argymhellion.

Bydd y data o'r 6 gorsaf yn cael ei gasglu trwy delemetreg i gronfa ddata canolog i'w dadansoddi a'i harddangos trwy wefan a chyfryngau cymdeithasol mewn ffordd y gall ffermwyr seilio'r broses o wneud penderfyniadau ar reoli maetholion a chymhwyso plaladdwyr. Mae'r data pen blaen yn cael ei arddangos mewn arddangosfa weledol syml iawn ar ffurf fformat goleuadau traffig sy'n briodol i'r gweithrediad y mae ffermwyr yn bwriadu ei wneud. Rydym wedi annog ffermwyr i gael cynllun rheoli maetholion cyfoes a fydd yn nodi ardaloedd risg uchel, canolig a risg isel ar y fferm o ran rhoi maetholion, bydd y canllawiau'n cael eu teilwra ar wahân i'r ardaloedd dynodedig. Gall y ffermwr ddal a chofnodi'r canllawiau fel cofnod o'r modd y seiliodd eu penderfyniadau.

Mae'r prosiect hwn yn cynnig cyfleoedd ail-ymgysylltu rhwng y Tîm Amgylcheddol Lleol CNC, y ffermwyr a Choleg Sir Gâr.

Ariennir y prosiect hwn gan SMS Llywodraeth Cymru. Cynllun Rheoli Cynaliadwy - Cefnogi Adfer Natura 2000 (SMS-N2K).

Image
Uchafbwyntiau
Mae Ap Tywydd Tywi Weather yn dod a data synhwyrydd byw a thywydd mewn un porth a ddyluniwyd ar gyfer amaethyddiaeth

Gweld amodau ar gyfer amrywiaeth o weithrediadau ffermio yn hawdd a chofnodi pob gweithgareddCysylltwch â ni
Os oes unrhyw gwestiynau am ein prosiectau, cysylltwch â ni isod: