Ffermio Manwl

Mae ffermio manwl o fudd i ffermwyr a'r amgylchedd trwy ddefnydd o faetholion wedi'i ffermion yn fanwl. Bydd hyn yn lleihau faint o golledion a wneir trwy ymledu a cholledion oherwydd anghydbwysedd maetholion.

Mae Coleg Sir Gar wedi bod yn gweithio gyda Map of AG/ Precision Decisions Ltd, sydd  yn arloeswyr byd-eang mewn dadansoddi amaethyddiaeth a thechnoleg modelu. Maent yn darparu gwybodaeth a mewnwelediad arbenigol i ddiwydiannau amaethyddiaeth a chadwyn fwyd o swyddfeydd yn y DU, yr Ariannin a Seland Newydd. Bydd darparu mynediad at ddata a gwybodaeth o ffynonellau deallus o ffermydd yn galluogi busnesau yn y diwydiant amaeth i gynyddu effaith cynllunio a gwneud penderfyniadau i'r eithaf.

Trwy gymryd samplau pridd a thorri'r tir yn ddarnau ar wahân, mae'n bosibl mapio'r lleoedd gorau posibl i ymledu o ddydd i ddydd. Mae'r tir wedi'i rannu'n flociau o 5 hectar. Mae hyn yn caniatáu i chi ledaenu'r swm cywir ar yr amser iawn.

Image
Uchafbwyntiau
Defnyddiwch dechnoleg fodern sydd ar gael yn rhwydd
Arbedwch arian ar adnoddau trwy ddefnyddio'r hyn sydd ei angen arnoch yn unig
Penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata. Y swm iawn, yn y lle iawn ar yr amser iawn

Cynnyrch gwell o gnydau. Mae rhoi manwl gywirdeb yn caniatáu i gnydau dyfu'n fwy cyfartalCysylltwch â ni
Os oes unrhyw gwestiynau am ein prosiectau, cysylltwch â ni isod: