Tywi Farm Nutrient Partnership: Interim report concluding 2021

Executive Summary Recent innovations in dewatering technologies now increases suitability for the agriculture sector. The separation of liquid and solid from dairy slurry is demonstrated to reduce bulk volume, alleviating the pressure on farm storage capacity. Alongside successive wastewater treatment, we have seen overall removal rates of ~95% Nitrogen (N), 99.9% of Phosphate (P) and ~80% Potassium (K), in the …

Meet the Partners – Netafim

Yn ein cyfres “Cwrdd â’r Partneriaid” byddwn yn cyflwyno’r cwmnïau sy’n gweithio gyda’r ARC ym mhrosiect Partneriaeth Maetholion Fferm Tywi. In our “Meet the Partners” series we will be introducing the companies that are working with the ARC in the Tywi Farm Nutrient Partnership project. Music: www.bensound.com

Sut i gael gwared ar ddŵr a diheintydd yn ddiogel ar ôl brigiadau clefyd anifeiliaid

Ar ôl brigiadau clefyd anifeiliaid, fel clwy’r traed a’r genau neu salmonela, rhaid i chi lanhau, diheintio a storio a chael gwared ar y dŵr golchi. Mae glanhau a diheintio ar ôl brigiadau clefyd anifeiliaid yn cynhyrchu mwy o ddŵr golchi, gyda chrynodiadau uwch o ddiheintydd na glanhau arferol. Darganfyddwch sut i: ddilyn reolau atal llygredd pan fyddwch chi’n glanhau …