Storio silwair a slyri

Rhaid i chi ddilyn y rheolau hyn os ydych yn storio silwair neu slyri. Efallai y bydd yn ofynnol i chi lynu wrth y rheolau hyn hefyd yn achos mathau eraill o ddeunydd organig, fel gweddillion treuliad anaerobig. Mae angen i chi wybod y rheolau cyffredinol sy’n berthnasol os ydych yn storio unrhyw un o’r mathau o dail organig neu …