Is-grŵp y Fforwm Rheoli Tir Cymru ar lygredd amaethyddol

Pwrpas

Yn Ionawr 2017, sefydlodd Fforwm Rheoli Tir Cymru is-grŵp er mwyn canolbwyntio ar fynd i’r afael â llygredd amaethyddol.

Nid oes ateb hawdd i ddatrys y broblem yma – mae’r datrysiad yn gyfuniad o newidiadau gwahanol a bydd rhaid eu cefnogi gyda ffyrdd newydd o feddwl. Y prif feysydd yw: 

 • Cyfundrefn reoleiddio gref
 • Datblygu dull gwirfoddol dan arweiniad ffermwyr i ymdrin â rheoli maetholion
 • Sicrhau fod gwell cyngor a chyfarwyddyd yn cael ei gynnig a bod modd i ffermwyr ei ddefnyddio
 • Gwella’r amryw o gyfleoedd buddsoddiad
 • Adnabod a hyrwyddo arloesedd 

Ym mis Ebrill 2018, derbyniodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Amaethyddol adroddiad cynnydd ar waith yr is-grŵp Fforwm Rheoli Tir Cymru. 

Mae pawb sydd ynghlwm â’r gwaith wedi cydweithio i siapio’r argymhellion cychwynnol sydd wedi’u gyrru at Ysgrifennydd y Cabinet ac maent yn optimistaidd y byddant yn cynnig fframwaith i wella ansawdd dŵr yn afonydd Cymru yn y tymor hir. 

Mae’r is-grŵp Fforwm Rheoli Tir Cymru yn parhau i weithio’n gyflym i sicrhau fod argymhellion yr adroddiad yn cael eu gwireddu.

Aelodaeth

Mae aelodau’r grŵp yn cynnwys: 

 • Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru (NFU Cymru)
 • Undeb Amaethwyr Cymru (FUW)
 • Cymdeithas y Tirfeddianwyr (CLA)
 • Dwr Cymru Welsh Water (DCWW)
 • Cyfleustodau Unedig
 • Hafren Dyfrdwy
 • Cymdeithas y Ffermwyr Tenant
 • Hybu Cig Cymru (HCC)
 • Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB)
 • Ffederasiwn Pysgotwyr Sir Gaerfyrddin (FfPSG)
 • Menter-a-busnes
 • Cyswllt Amgylchedd Cymru (WEL)
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Llywodreath Cymru

Agendâu a phapurau

2021

Gorffennaf 19 – cofnodion

Mehefin 21 – cofnodion

Ionawr – cofnodion

Mawrth 05 – cofnodion

Mawrth 22 – cofnodion

Ebrill 19 – cofnodion

Mai 17 – cofnodion

2020

Mawrth – cofnodion

Ebrill – cofnodion

Mai – cofnodion

Mehefin – cofnodion

Gorffennaf – cofnodion

Tachwedd 2 – cofnodion

Tachwedd 16 – cofnodion

Rhagfyr – cofnodion

2019

Ionawr – agenda phwyntiau gweithredu

Chwefror – agenda phwyntiau gweithredu

Mawrth – agendaphwyntiau gweithredu a catchment initiatives 2019 (Saesneg in unig)

Ebrill – agenda phwyntiau gweithredu

Mai – agenda a phwyntiau gweithredu

Mehefin – agenda a phwyntiau gweithredu

Gorffennaf – agenda a phywyntiau gweithredu

Awst – agenda and phywyntiau gweithredu

Medi – agenda a cofnodion

Hydref – cofnodion

Tachwedd – cofnodion

Rhagfyr – cofnodion

2018

Gorffennaf – phwyntiau gweithredu

Awst – agenda phwyntiau gweithredu

Medi – agenda phwyntiau gweithredu

Hydref- agenda phwyntiau gweithredu

Tachwedd – agenda phwyntiau gweithredu

Rhagfyr – agenda phwyntiau gweithredu

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, yna ebostiwch ni ar wlmf.subgroup@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Linc i’r erthygl wreiddiol:

https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/business-sectors/farming/wales-land-management-forum-sub-group-on-agricultural-pollution/?lang=cy